4 mei 2004
Bericht van Omslag en Socia Media)

P E R S B E R I C H T

Over de Aktie Agenda


 

Aktie Agenda in vernieuwde vorm nu nog actueler

Den Haag/Eindhoven, 4 mei 2004 - De Aktie Agenda heeft op 1 mei een metamorfose ondergaan. Het overzicht van acties en maatschappelijke activiteiten in het land is nu actueler en toegankelijker dan ooit.

Met de vernieuwing viert de Aktie Agenda tevens haar 15-jarig bestaan. Op het nieuwe, eigen domein www.aktieagenda.nl zijn veel nieuwe, eigentijdse mogelijkheden gekomen:

  • Selecteren op onderwerp
  • Selecteren op plaats
  • Selecteren op onderwerp en plaats
  • Zoeken op trefwoorden
  • Meer mogelijkheden bij invoeren agendapunten
  • De agenda wordt nu meermalen per dag bijgewerkt
De Aktie Agenda speelt een belangrijke rol in de publiciteit voor maatschappelijke activiteiten. Onder de honderden abonnees die wekelijk of maandelijks een Aktie Agnda per e-mail ontvangen, bevinden zich veel media. Ook het overzicht dat permanent via internet beschikbaar is, wordt veel door de media geraadpleegd.

Mensen die zich willen inzetten voor een betere wereld, kunnen via de Aktie Agenda talloze evenementen, lezingen, cursussen en andere activiteiten vinden, medestanders zoeken en natuurlijk publiciteit maken voor eigen activiteiten. De Aktie Agenda is een referentie geworden van en voor maatschappelijke activiteiten in Nederland.

Vijftien jaar

De Aktie Agenda ontstond in 1989 als service van de AKTIE-bank, een videotex-systeem uit de tijd dat internet nog nauwelijks werd gebruikt. De AKTIE-bank was een initiatief van Socia Media uit Den Haag. Vanaf 1994 is de Aktie Agenda een samenwerkingsproject van Socia Media en Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.

Beide organisaties hebben de Aktie Agenda al die tijd actueel gehouden. Vanaf 1995 verschijnt de Aktie Agenda ook op internet. Daarnaast publiceren veel bladen selecties uit de agenda en wekelijks gaat er een agenda per e-mail naar honderden abonnees. Er is ook een maandelijkse e-mail-agenda.

Naarmate de Aktie Agenda groeide, voldeed de eenvoudige website (die alleen volledige maand-agenda's bood) niet langer en onstond de wens direct te kunnen selecteren op onderwerp en/of plaats en te zoeken op sleutelwoorden.

In de eerste maanden van 2004 is daarom volop gewerkt en ge- experimenteerd met een nieuwe vorm. Ook kwam er een nieuw logo.

Eenvoudiger zoeken

De nieuwe Aktie Agnda bevat aankondigingen tot een jaar vooruit. Doorgaans staan er zo'n 250 vermeldingen in. Voorbeelden van selectiemogelijkheden zijn:

Wat niet veranderde zijn de compacte en overzichtelijke vermeldingen van evenementen. En voor meer informatie wordt vrijwel altijd een telefoonnummer, E-mail adres en/of website vermeld.

Organisaties met een eigen website en een handige webmaster kunnen een selectie uit de agenda 'inbouwen' in de eigen website. Zo'n deel-agenda blijft automatisch actueel.


Noten voor de pers

(einde persbericht)


De Aktie Agenda www.aktieagenda.nl
© Omslag / Socia Media.
Overname toegestaan na toestemming en met bronvermelding.